Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

thanhdt Offline
#1 Posted : Sunday, January 6, 2013 6:35:53 PM(UTC)
thanhdt


Rank: Administration

Groups: Administrators, MoD Web & Apps
Joined: 9/18/2011(UTC)
Posts: 294
Man
Location: Hồ Chí Minh

Thanks: 2 times
Was thanked: 10 time(s) in 9 post(s)

Với mỗi bản phát hành của DB2®, IBM® tiếp tục tập trung vào duy trì hiệu năng tốt và tối ưu hóa truy vấn SQL có chất lượng cao như khách hàng mong đợi. Bản phát hành DB2 V10.1 cho Linux®, UNIX® và Windows® cũng như vậy, với việc bổ sung những cải tiến sau đây.


Trong bài này


  • Các cải tiến hiệu năng tự động cho các kiểu truy vấn SQL phổ biến gồm có các truy vấn dựa vào lược đồ hình sao.
  • Các tính năng mới mà khách hàng có thể sử dụng để tăng thêm tốc độ cho các truy vấn SQL của mình.
  • Các tính năng mới mà các khách hàng có thể sử dụng để làm giảm tính phức tạp khi tinh chỉnh các kiểu cụ thể của các truy vấn SQL.
  • Chia sẻ bộ nhớ nâng cao trên các hệ thống POWER7® lớn chạy AIX®.

Bài này mô tả những bổ sung này.


Theo IBM

Edited by user Sunday, January 6, 2013 6:59:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

File Attachment(s):
DB2V10_Query_Perf_Enhancements_0412.pdf (587kb) downloaded 1 time(s).

You cannot view/download attachments. Try to login or register.
--
Your biz is best, it will be better.
----------------------------------------------------------------------------------
Business Solution For You
Website: http://www.bs4u.vn
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Powered by YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2023, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 2.080 seconds.