Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Huy Nguyen Offline
#1 Posted : Wednesday, May 10, 2017 12:25:41 PM(UTC)
Huy Nguyen


Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 9/19/2011(UTC)
Posts: 736
Man
Location: Hồ Chí Minh

Thanks: 54 times
Was thanked: 21 time(s) in 20 post(s)

6a00d83452d45869e20134813bea6d970c
Với nhu cầu ngày càng nâng cao về chất lượng ngoại ngữ, thì việc chuẩn hóa ngày càng được ưa chuộng.
Đây là bộ sách nổi tiếng giúp các bé dễ dàng ôn luyện trong các kì thi chuẩn quốc tế STARTERS, MOVERS, FLYERS.
I. Starters CD -Book – Answer booklet:
    1. Starters 1 (2017): Book: Tải về;  CD: Tải về  Answer booklet: Tải về
    2. Starters 2 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    3. Starters 3 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    4. Starters 4 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    5. Starters 5 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về;Answer booklet: Tải về
    6. Starters 6 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    7. Starters 7 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về
    8. Starters 8 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về
    9. Đề thi mẫu từ Cambridge (2017)
II. Movers CD -Book – Answer booklet:
    1. Movers 1 (2017): Book: Tải về;  CD: Tải về  Answer booklet: Tải về
    2. Movers 2 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    3. Movers 3 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    4. Movers 4 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    5. Movers 5 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về;Answer booklet: Tải về
    6. Movers 6 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    7. Movers 7 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    8. Movers 8 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
    9. Movers pearson:
   10. Movers word list: Tải về

III. Flyers CD -Book – Answer booklet:
  1. Flyers 1 (2017): Book: Tải về;  CD: Tải về  Answer booklet: Tải về
  2. Flyers 2 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
  3. Flyers 3 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
  4. Flyers 4 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
  5. Flyers 5 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về;Answer booklet: Tải về
  6. Flyers 6 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
  7. Flyers 7 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
  8. Flyers 8 (2017): Book: Tải về; CD: Tải về; Answer booklet: Tải về
  9. Flyers word list: Tải về

Nguồn: thegioichiase
Business Solutions For You.
Your Biz is best, it will be better.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Powered by YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2023, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.100 seconds.